Trải nghiệm 1 ngày làm sinh viên tại khoa CNTT trường ĐH Thành Đông năm 2022